TEL: +86-0510-86573908-814
E-MAIL: mck@dlclx.cn
Tuoteryhmä
Ota meihin yhteyttä
Jiangyin Deling Gearbox Co, Ltd
Lisää: No.19 Yingbin Road Qiaoqi Industrial Park Jiangyin City, Jiangsu, Kiina
Puh: + 86-0510-86573908-814
Mob: +8613915307777
Sähköposti: mck@dlclx.cn
tuntemus
Etusivu > tuntemus > Sisältö
vaihdelaatikon yleiset ohjeet (1/2)
Jul 17, 2018

Yleiset ohjeet

安全须知:进行搬运,安装,操作,保养和检查时,必须由具有专业知识和技能的人员实施,否则有可能因为处置不当而引起人员受伤或设备破损.

Turvallisuusohjeet : Henkilöiden, joilla on erikoistuneita tietoja ja taitoja, on huolehdittava luovuttamisesta, asennuksesta, käytöstä, kunnossapidosta ja tarkastuksesta. Muutoin henkilövahinkoja tai laitteiden vaurioita voi aiheutua väärinkäytöstä.

通则:用户负责提供安全防护措施及设备的正确安装.安装齿轮箱之前,请阅读本手册.只有在严格遵守手册指导规则的条件下才能保证其工作特性,才能考虑有关保修及索赔.

Yleiset säännöt: Asiakas on vastuussa suojatoimenpiteiden toteuttamisesta ja vaihdelaatikon asennuksesta oikein . Lue tämä käyttöohje ennen vaihteiston asentamista . Vain sillä ehdolla, että noudatat tarkasti käsikirjan sääntöjä , voit varmistaa sen käyttöominaisuudet ja ehkä harkitse takuuta ja korvausvaatimusta .

 

1.1 Käyttöohje: Toimitusehdot

1.1.1 齿轮箱应进行可靠的固定

Vaihde on kiinnitettävä tiukasti .

1.1.2 采取防风,防雨,防潮措施

Kosteudenesto- , sade- ja kosteusensuojaus on hyväksyttävä.

1.1.3 通常所有齿轮箱出厂时,均未加注润滑油.

Yleensä voiteluöljyä ei ole lisätty kaikille vaihteille toimitettaessa tehtaalla .

1.2 收货 检查: vastaanottotarkastus

1.2.1 收到货物后首先确认收货单信息和订货信息是否相符,待信息确认无误后再拆卸货物及打开包装箱.

Vahvista vastaanottotiedot, noudattaako tilausta.

1.2.2 拆卸货物及打开包装箱时注意安全,拆卸货物时防止有异物掉落造成人员伤害事故,打开包装箱前请确认货物已放置稳妥,以防倾翻砸伤.

Ole varovainen, kun avaat pakkauksen. Estää tuntemattomien kohteiden aiheuttaman henkilövahingon .

1.2.3 不得拆卸铭牌.铭牌为本公司产品获取售后服务的必备条件,铭牌拆卸或丢失会给售后服务带来不便.

Älä irrota tyyppikilpeä .

1,3 储存: varastointi

齿轮箱短期不使用时,应按以下注意事项进行保管:

Vaihde on pidettävä seuraavien näkökohtien mukaisesti:

1.3.1 为避免损坏齿轮箱,齿轮箱不应存放在有剧烈震动的场所

Vaihdelaatua ei saa säilyttää paikoissa, joissa voimakas värähtely, jotta vältetään vaihteiston vaurioituminen .

1.3.2 通常齿轮箱在室内存放期限不应超过一年,存放期间应将齿轮箱通气塞更换成密封保护塞.

Yleensä vaihdelaatikon sisätilojen säilytysjakso ei saisi olla enempää kuin vuosi , ja varastoinnin aikana vaihdelaatikon ilmapistoke tulee vaihtaa tiivistyspistokkeeseen.

1.3.3 外部防锈:产品出厂时安装接口裸露部分均已涂防锈油或防锈脂.出厂六个月应检查一次防锈状态,必要时再采取防锈措施.

Ulkoinen ruosteenesto : Vaihteisto on maalattu ruosteenestoöljyllä ennen toimitusta . Ruosteenestotila on tarkastettava kuuden kuukauden kuluttua toimituksesta , ja se on tarvittaessa maalattava uudelleen .

内部防锈:防锈期为六个月,储存条件:没有潮气,没有粉尘,温度变化不大,没有腐蚀性气体的环境,一般保管在工厂的室内或仓库.

Sisäinen ruosteenesto : ruostesuojausikä on 6 kuukautta Varastointi : ei kosteutta , ei pölyä , pieniä lämpötilan muutoksia , ei syövyttävää kaasua , kuten yleinen varastointi sisäisessä tehtaassa tai varastossa .

较长时间储存时应间隔一个月用手盘动输入轴一次,以保护轴承,如果出口产品需要使用出口防锈规格,应在订货说明中着重标出.

Pitkällä varastointijaksolla laakereiden suojaamiseksi käännä vaihde käsin vähintään kerran kuukaudessa.

1.3.4 储存后的使用

油封受到温度和紫外线等的环境影响后容易老化,变质,所以经过长期保管后开始使用前,一定要进行检查,如果认为有老化变质时,应及时更换新品.

使用前要盘动齿轮箱,输入轴检查是否运转灵活无卡,无异响.带制动器时应确认制动器的动作是否正常.如果有异常,请及时与公司取得联系.

Vaurioitunut lämpötila, ultraviolettisäteily ja muut tekijät, tiivisteet ovat helposti ikääntyminen ja metamorfointi. Näin ollen, ennen kuin käynnistät vaihdon uudelleen pitkän varastoinnin jälkeen, tiivisteet on tarkastettava, ja niiden pitäisi olla ajanmukaisia, jos vanheneminen on heikentynyt.

Kun vaihdat vaihteen uudelleen, tarkista, onko kyseessä epänormaali melu, tärinä tai lämmitys. Jos jarru on kiinnitetty, tarkista se, ja jos esiintyy epänormaalia ilmiötä, ota meihin yhteyttä.

1.4 Käyttöympäristön ympäristöolosuhteet

1.4.1 齿轮 箱 正常 使用 的 环境 温度 为 -10 ° C ~ 50 ° C , 环境 湿度 ≤80% , 超出 正常 范围 时, 请 向 本 公司 进行 咨询.

Vaihdelaatikon normaali ympäröivä lämpötila on -10 ° C - 50 ° C , ilman kosteus on <> normaalin alueen ulkopuolella, ota yhteys yritykseen.

1.4.2 工作环境应为没有灰尘的,换气良好的场所,无腐蚀性,爆炸性气体或蒸气等.

Työympäristössä ei saa olla pölyä , ilmanvaihtoa , syövyttävää kaasua , räjähtäviä kaasuja tai höyryä .

1.4.3 齿轮箱输入转速一般不小于1500R / min;齿轮圆周速度不大于20m / s

Vaihteiston syöttönopeus on yleensä enintään 1500 r / min; vaihteiden perifeerinen nopeus on enintään 20 m / s.

 

安装 asennus

2.1 Tarkista ennen asennuksen tarkistamista koskevia varotoimia

2.1.1 成品的型号,规格是否正确

Onko tuotteen tyyppi ja määrittely oikea

2.1.2 零部件,附件及随机资料是否齐全

Osat , lisävarusteet ja liitteenä olevat asiakirjat ovat täydellisiä .

2.1.3 运输及存放过程中有无损伤,锈蚀

Onko kuljetuksen tai varastoinnin aiheuttamia vaurioita tai korroosioita .

2.2 安装 通则 asennuksen yleinen

2.2.1 传动装置周围不要放置可燃物,或堆放影响通风的障碍物,否则可能引起火灾

Älä sijoita palavaa materiaalia tai polttoaineita lähellä ajolaitetta, jotta ilmanvaihtotoiminta voi vaikuttaa vaihteeseen , sillä muutoin se voi aiheuttaa tulipalon .

2.2.2 检查传动装置或齿轮箱安装方式是否正确.齿轮箱有三种安装方式,上位机安装,中位机安装和下位机安装.

Tarkasta, onko asennusasento oikea, vaihteiston kolme asennusasentoa: ylösalaisin, keskelle ja alaspäin.

2.2.3 用通用溶剂仔细清除轴及法兰表面的防锈剂/ 防锈油.注意:溶剂不可进入油封的密封边缘上,溶剂会使油封损坏.

Varovasti irrota ruosteenestoöljy akselille ja laipan pinnalle tavallisella liuottimella . Huomio : Liuotin ei ole saatavissa öljysulun irrotusreunaan, muuten se voi vaurioittaa tiivistettä.

2.2.4 对长期储存未用的齿轮箱,在启用时,应仔细检查齿轮是否生锈,相关外设零件是否完好,严格按产品铭牌所标示油号加油.

Ennen kuin käytät pitkäaikaista vaihteistokoteloa, tarkista huolellisesti, ovatko vaihteet ruostuneita ja niihin liittyvät oheislaitteet ovat ehjät. Tankkaa öljy öljyllä nollan mukaisesti tiukasti tuotteen merkinnän mukaan.

2.2.5 齿轮箱必须安装在刚性好,平整,无振动的坚固底座上.地脚安装时,可先用螺栓随意固定其中的三个地脚孔,通过调整第 4 个地脚孔定位平面垫片 厚度, 确保 在 安装 完成 后 地 脚 平面 与 平台 平面 的 平行 度 ≤0.2mm .

Vaihde on asennettava jäykälle , tasaiselle , ei-värähtelevälle ja tukevalle alustalle . Jalkamarginaalin asentamiseksi kolme jalkaaukkoa voidaan mielivaltaisesti kiinnittää pultteilla. Säätämällä neljännen jalka-marginaalin tiivisteen paksuuden säätämiseksi. Asennuksen jälkeen varmista, että jalkamarginaalin ja alustan välinen rinnakkaisuus on ≤0.2mm .

2.2.6 整个安装过程中,禁止用铁锤等敲击皮带轮,联轴器,链轮,机器轴,不得采用强力装拆螺杆机筒,避免损坏轴承,外壳,螺杆和其他零部件.

Koko asennusvaiheen aikana iskuvasaran ja muiden iskuporakoneiden, kytkinten, ketjupyörän, koneen akselien käyttö kielletään, eivät saa käyttää voimaa ruuvin ja tynnyrin asennuksessa. muuten se vahingoittaa laakereita, koteloita, ruuveja ja muita komponentteja.

 

2,3 找正 linjaus

齿轮箱与主电机找正,齿轮箱与螺杆机筒的找正必须符合要求,良好的安装精度不仅可以提高设备的运行效率,还可以延长齿轮箱的使用寿命.采用下述的找正方法可以排除由输入,输出联轴器制造精度不高引起的误差累积.

Vaihteen vaihteen ja moottorin kiinnitys ja vaihteen vaihteiston akselin ja sekoittimen roottorien kiinnittäminen on sovitettava aliverkon pyyntöön. Idiografinen kiinnitysmenetelmä näkee aliverkon. Hyvä asentotarkkuus ei ainoastaan voi edistää kiertävää tehoa, vaan myös pidentää laitteiden käyttöikää. Alhaisten piirustusten käyttöönotto voi vähentää kumulatiivisia virheitä syöttökytkentä- ja lähtöyhteyden pienemmän tarkkuuden takia.

2.3.1 Vaihda vaihde vaihteisto moottoriin

齿轮箱与主电机相连接的输入轴在运转时必须与电机轴同心,为了满足这个需求,其轴向与径向跳动必须用专用测量装置来测量,具体如下图所示:

Vaihteen ja päämoottorin pyörimisen akselin akselin tulee olla samankeskinen moottorin akselin kanssa. Tätä vaatimusta varten säteittäinen ja aksiaalinen loppu on mitattava erityisellä mittauslaitteella. Katso piirustuksen yksityiskohtia seuraavasti:

联轴器类型

径向跳动

轴向 跳动 ( r = 200 )

刚性联轴器

0,05

0,03

弹性联轴器

0,08

0,08

Niin kuin 200 mm , voit valita haluamasi määrän                                                  

2.3.2 Yksivaiheinen ruuvi-ekstruuderin asennus ja kohdistaminen vaihteistoon

与螺杆机筒主机连接前,先确定旋转方向.否则,会因旋转方向错误而引起机器损坏.安装齿轮箱时,不要对轴施加冲击力或过大的负荷,否则有可能会引起轴承或油封-ohjelman损坏.齿轮箱与主机之间的安装工作必须正确细致,安装时必须检测输出轴与主机转子轴的同轴度,径向跳动小于0,15,端面跳动小于0,1 mm.

Varmista pyörimissuunta ennen yhdistämistä yhdelle ruuviekstruuderille. Muutoin se voi aiheuttaa koneen vaurioita. Vältä kuorman liiallisen kuormituksen aiheuttamista akselille asennettaessa yksiruuviekstruuderi. Muutoin se saattaa aiheuttaa laakerin tai tiivisteen rikkoutumisen. Yhden ruuvin ekstruuderin ja vaihdelaatikon asennuksen on oltava oikein ja tarkka. Käytä ydintangon tarkastamaan paikoituksen sisäisen reiän koaksiaalisuutta pienellä nopeudella ontolla akselilla ja työntölaakerin askellusreiällä. Radiaalisen reitityksen tulisi olla alle 0,15 mm, kun taas pinnan kireys ei saisi ylittää 0,1 mm.

2.4 Asenna asennusvaiheet

2.4.1 在齿轮箱输入轴,输出轴端面上划出中垂线,打样冲眼.

Piirrä pystysuorat viivat sisääntulo- ja lähtöakselin pinnalle ja rei'ittävät reikiä pitkin akseleita.

2.4.2 齿轮箱就位,保证齿轮箱输入轴,输出轴端面中垂线与基础轴中心线重合.

Aseta vaihde paikalleen ja varmista, että tulo- ja lähtöakselin pystysuorat linjat ovat samansuuntaiset kuin perustuksen aksiaalinen keskityslinja.

2.4.3 在齿轮箱基准面上用水平仪校正水平,水平度允许误差为 ± 0,04 mm / m, 找正可在箱体底面与基础面之间加垫块或斜铁调整,垫块在高度方向不得超过 3 块,垫块配置要避免引起箱体变形,应在地脚螺丝两侧对称排列.

Gradientin käyttäminen muuttaa tasoitusvyöhykettä tasaisella vaihteiston tasolla, tasoitusvirheen tulisi olla pienempi kuin ± 0,04 mm / m. lohkot tai suojukset voidaan täyttää kotelon pohjapinnan ja pohjapinnan välille, jotta ne voidaan kohdistaa. Lohkojen lukumäärä ei saa ylittää kolmea korkeutta. Lohkot on sijoitettava symmetrisesti pohjapulttien molemmille puolille kotelon muodonmuutoksen välttämiseksi.

2.4.4 校正水平后,齿轮箱输入轴对电机轴,输出轴对螺杆机筒应严格对中,在轴向和径向两个方向的同轴度都必须满足要求.良好的轴向和径向对中,可使设备保持良好的性能和长久的机械寿命,齿轮箱和电机工作更加平稳,噪声小,功耗最小.

Kohdistuksen jälkeen syöttöakseli ja moottorin akseli tulee keskittää tiukasti samoin kuin ontto akseli ja ruuviholkki. Kummankin aksiaalisen ja radiaalisen suunnan aksiaalisuuden on vastattava vaatimusten suunnittelua. Hyvä linjaus tekee laitteiden sujuvan käytön ja virrankulutus pienenee.

2.4.5 拧紧全部地脚螺栓,在此过程中要保证齿轮箱不再移动.具体操作为将百分表固定在安装基础上,表头测量附件的齿轮箱座表面,拧紧地脚螺栓过程中观察百分表是否发生改变,如发生改变,说明基础不平或垫块没垫好,应重新校正.

Varmista, että vaihdelaatikko ei ole liikkunut kaikkien peruspulttien kiinnittämisen aikana. Prosessin aikana tulisi käyttää mittausindikaattoria. Asenna ensin säätöanturi asennuspohjalla ja tarkista sitten, onko kosketinkela liikkuu ruuvien kiinnittämisen aikana, jos se liikkuu, mikä tarkoittaa, että säätö ei ole riittävän taso tai lohkot eivät ole kunnossa, ja kohdistaminen on tehtävä toista kertaa.

2.4.6 安装冷却水,联轴器防护罩等其他设备,按要求接好冷却水管路,保证水管在设备运行过程中不出现渗漏水,联轴器防护罩按有关标准现场安装.

Asenna voiteluaseman, kytkimien ja muiden laitteiden suojukset. Liitä putket jäähdytysveden kysynnän mukaan. Varmista, että putki ei esiinny vuotoa laitteen käytön aikana. Kytkimen suojakotelo on asennettava asiaa koskevien standardien mukaisesti.

 

2.4.7 螺杆挤出机的工况比较复杂,可以在电气控制系统中设置可靠的电流过载保护,保证电机工作电流不超过额定电流,以保护齿轮箱部件不会因过载而损坏.

Ruuviekstruuderin toimintaolosuhteet ovat monimutkaisia , luotettavia nykyinen ylikuormitussuojaus voidaan asentaa sähköiseen ohjausjärjestelmään sen varmistamiseksi, että moottorin virta ei ylitä nimellisvirtaa ja suojata vaihteisto ja muut osat eivät vaurioidu ylikuormitetuista syistä.

 

启动 与 维护 toiminta ja ylläpito

3,1 润滑 voitelu

3.1.1 齿轮箱内的齿轮和轴承润滑,一般采用浸油润滑,飞溅润滑及强制润滑方式.

Vaihteisto- ja laakerivoitelu käyttää yleensä upotusöljyn voitelua, roiskeilevaa voitelua ja pakkosivoitusta.

3.1.2 润滑油 标准: 当 环境 温度 30 ° C 时 时 时 时 时 时 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 油 ISO VG320.

Voiteluvaatimukset : kun ympäristön lämpötila on alle 30 ° C , käytä ISO VG220: kun ympäröivä lämpötila on yli 30 ° C , käytä ISO VG320 -standardin teollisuusvaihdemoottoriöljyä.

3.1.3 齿轮箱出厂时已将润滑油排出,所以运行前必须加入推荐的润滑油,并按照齿轮箱油位计中刻线上线位置加注润滑油.齿轮箱运转后,油位应经常检查,任何情况下,应保证油镜中有油可见.

Voiteluöljy on purkautunut vaihteesta ennen toimitusta, joten suositeltava voiteluöljy on täytettävä ennen käyttöä, ja öljy tulee päästää, kunnes öljymittarin keski-asteikko on saavutettu. Öljytaso on tarkistettava säännöllisesti kaikissa olosuhteissa, jotta öljy on öljyinen.

3.2 Vaihda öljynvaihto

3.2.1 新齿轮箱使用 500 小时,应进行首次换油保养.以后每 3000 小时换油一次.或者当工作中发现油温大于75 ° C: ssa时必须停车检查,检修并更换新油.更换新油前应切断传动装置电源,防止无意间通电!润滑油应在齿轮箱停机后,杂质尚未沉淀时抓紧排放,但需防止润滑油烫伤危险!放油完毕后,箱体内需用同类型的油冲洗干净后加住新油,若因油粘度高不宜冲洗,可先加热或使用粘度相对较低的同类型润滑油冲洗.建议换油后对油路,过滤器进行清洗.加油时应使用过滤网或滤网.

Uusi vaihteisto on 500 tuntia, ensimmäinen öljynvaihto on suoritettava. Tämän jälkeen öljynvaihto tulee tehdä kerran 3000 tunnin välein. Kun öljyn lämpötila on> 75 ° C käynnissä, se on pysäytettävä ja tarkistettava, korjattava ja korvattava uudella öljyllä. Vaihda uusi vaihteistoöljy katkaise virta ensin, jotta se ei vahingossa jännitteinen! Vaihdelaatikon öljy on päästettävä välittömästi vaihteen vaihtamisen jälkeen ja öljysäiliön kunto ei ole ratkaistu. Kiinnitä huomiota, jotta voit välttää öljyn kuumenemisen vaaran! Kun öljyä päästetään ulos, kaapit tarvitsevat samanlaista öljyä huuhtelemaan ennen uuden öljyn täyttämistä. Öljyn viskositeetin vuoksi ja sitä ei voida huuhdella, sitä voidaan ensin lämmittää tai käyttää samaa tyyppiä suhteellisen pienen viskositeetin voiteluaineen huuhteluun. Öljyputkien ja suodattimien puhdistusta suositellaan öljyn lataamisen jälkeen. Suodatinta tai suodatinverkkoa on käytettävä öljyä täytettäessä.

 

3.3 通气 ilmanvaihto

所有齿轮箱均带有通气帽,以防止内部压力升高而损坏密封.定期检查通气帽是否处于正常状态可以有效防止齿轮箱渗漏油.

Koko vaihteisto, jossa on tuuletuskorkki, oli estää sisäisen paineen nousu vaurioittaen tiivistettä. Tarkista säännöllisesti, että ilmanvaihtokorkki on normaalissa tilassa, jotta se voi tehokkaasti estää vaihteiston öljyvuodon.

 

3.4 滤油器

3.4.1 当齿轮停止运行时,将普通过滤器盖子打开,把滤网拿出来,用煤油将滤网上的杂质清洗干净.若顾客选用TF型自封式吸油过滤器,将盖子拆下来取出滤网,用煤油将滤网上的杂质清洗干净即可.

Kun vaihdelaatikko lakkaa toimimasta, avaa tavallinen suodattimen kansi, poista suodatin ja puhdista epäpuhtaudet kerosiinilla suodattimessa. Jos asiakkaat valitsevat TF-tyyppisen itsenäisen öljysuodattimen, poista punainen kansi suodattimen poistamiseksi ja puhdista suodattimen epäpuhtaudet kerosiinilla.

 

3.5 启动前准备 valmistelu ennen käyttöönottoa

3.5.1 检查安全控制和自动保护系统正常可靠

Tarkista turvavalvonta ja automaattinen suojausjärjestelmä.

3.5.2 检查油位是否正常,否则应补充至正常油位

Tarkista öljytaso, jos öljy on haluttu, täytä normaali taso.

3.5.3 检查各仪器仪表,控制装置,开关等是否安装完毕,安装是否牢固可靠,能否正常工作,电器元件引出线绝缘情况是否良好

Tarkista, onko kaikki instrumentit ja mittarit, ohjauslaitteet ja kytkimet on asennettu kokonaan ja onko nämä laitteet koottu kiinteästi ja ne voivat toteuttaa normaaleja toimintoja. Tarkista sähköisten komponenttien poistoaukkojen eristys.

3.5.4 检查各螺栓螺母等紧固件是否紧

Tarkista kaikki kiinnikkeet, kuten pultit ja mutterit.

3.5.5 检查旋转方向,尤其是安装了逆止器的齿轮箱的旋转方向,齿轮箱输出轴的旋转方向,除异向双螺杆外,一般为面向输出轴,顺时针运转.

Tarkista pyörimissuunta, erityisesti vaihteiston pyörimissuunta takapysähdyksen asennuksella, vaihdelaatikon lähtöakselin pyörimissuunta on yleisesti kohti lähtöakselia myötäpäivään.

3.5.6 齿轮泵是否正常工作,齿轮泵的最低工作转速为300 rpm.

Vaihdepumppu toimii oikein, hammaspyöräpistoolin vähimmäiskäyttönopeus on 300 rpm.

3.5.7 通过箱盖观察窗口观察齿轮,轴承供油是否正常,回油是否通畅,如有油管堵塞或喷嘴位置不对,应及时清洗管路或调整喷油角度,齿轮箱出厂前所有管路已经调整好,一般不需要再作调整.

Tarkasta vaihteiden ja laakereiden öljynsyöttö ja öljyn paluu tarkastusreiällä kotelon kannessa. Jos öljyputki on tukossa tai mikä tahansa öljysuutin on vääristynyt, tällaiset putket on puhdistettava ja suutin on säädettävä oikein. Normaalisti kaikki putkistosäätö on päättynyt ennen kuin vaihde toimitetaan eikä asiakkaan tarvitse tehdä muuta säätöä.

 

3.6 噪声 melu

强制润滑的齿轮箱都自带齿轮油泵,在开机初始阶段,可能会因粘度过高,齿轮泵吸油阻力加大而造成供油不足,发出过高的噪声.该现象一般在润滑油温度升高后,会自行消失.在正常运转中,如有出现齿轮泵噪声增高,一般情况下是油路阻力过大,请及时清洗滤油器及其他相关部件.如齿轮箱出现异常噪音,请立即停机,联系我们.

Pakotettu voiteluvaihteisto kuljettaa hammaspyöräpumput. Käynnistyksen alkuvaiheessa voi olla liiallista kohinaa, koska öljyn viskositeetti on liian korkea ja öljynpuutteen aiheuttama kasvava hammaspyöräpumpun kestävyys. Tämä ilmiö poistuu automaattisesti yleensä voiteluöljyn lämpötilan nousun jälkeen. Normaalikäytössä, jos vaihteiston pumpun kohina kasvaa, yleensä öljynkestävyyden vuoksi liian suuri. Puhdista suodatin ajallaan ja muilla siihen liittyvillä osilla. Liitä meihin, jos ilmenee epänormaalia kohinaa.

3,7 运转 käynnissä

本齿轮箱出厂前已经进行过空载试车,建议按以下步骤进行操作:

 

3.7.1 在任何情况下,齿轮箱应在空负荷状态下启动,严禁在加载状态下启动主电机.

3.7.2 先让挤出机空负荷运行一小时,转速由低到高,升到额定转速15分钟后,再按20%, 50%, 80%载荷分别运行2,4,6小时后,再满负荷运行.

3.7.3 试车过程中,应密切注意齿轮箱响声有无异常,振动是否过大,轴承温升是否异常等,出现上述异常情况时应立即停机并检查原因.故障排除后方可再次启动,原因不明时请与制造商联系.

3.7.4 带负荷情况下,轴承温升最高不超过40 ° C: ssa,最高温度不超过80 ° C: ssa,润滑油温升不超过35 ° C: ssa,否则应立即停机.

 

3,8 冷却 jäähdytys

3.8.1 为保证外置式冷却器正常工作,请用户必须使用软水,禁止使用氯离子含量高的沿海地下水,以免腐蚀冷却器;禁止直接使用地下硬质水源,以免管路结垢而导致冷却失效.

Jos haluat varmistaa ulkoisen jäähdyttimen normaalin toiminnan, varmista, että käytät pehmeää vettä. Kielletään rannikon pohjaveden käyttäminen suoraan kloori-ionilla, jotta jäähdytin ei pääse korroosiota vastaan. Kielletään maanalainen kova vesi suoraan estämään putken skaalauksen aiheuttama jäähdytyshäiriö.

 

3,9 维护 huolto

3.9.1 首次运行48小时后,所有管件及紧固件做一次检查,看是否松动,并重新检查轴线队中情况,以后定期检查.

48 tunnin kuluttua ensimmäisestä käynnistyksestä kaikki putkisto- ja kiinnityskappaleet on tarkistettava löysäämiseksi. Myös akseleiden kohdistaminen on tarkastettava. Tällainen tarkastus ja tarkastus olisi toistettava säännöllisesti.

3.9.2 首次启动一周后,对过滤器的滤芯进行清洗,以后每月定期清洗一次,齿轮箱上的通气罩半年清洗一次,齿轮箱上的通气罩半年清洗一次.

Puhdista suodattimen sisältämät suodattimet viikon kuluttua ensimmäisestä käynnistyksestä. Puhdista ne joka kuukausi tulevassa toiminnassa. Puhdista vaihteiston ilmauskansi 6 kuukauden välein.

3.9.3 推荐做的例行检查:

每日:检查是否漏油,有无异常振动,噪声,进回油温度及轴承温度

每周:检查过滤器是否清洁,是否堵塞

每月:检查螺栓是否松动,观察油位高度,发现不足及时补充,检查仪表工作情况

每六个月:对油质进行化验分析.如油质合格,建议将油从齿轮箱中排出,进行沉淀过滤后,重新使用;如油质已变坏,建议将油排出,并对油路系统进行清洗,注入新油.

Säännöllisiä tarkastuksia suositellaan seuraavasti:

Joka päivä: tarkista öljyvuoto, epänormaali tärinä, kohina, tulo- ja poistoöljyn lämpötila ja laakerilämpötilat.

Joka viikko: tarkista, onko öljynsuodatin puhtaita ja estetty.

Joka kuukausi: tarkista, maadoitusruuvit löystyvät, tarkista öljytaso ja täytä öljy, kun se on liian alhainen; tarkasta kaikkien instrumenttien ja mittareiden käyttöolosuhteet.

Kuuden kuukauden välein: kemiallinen analyysi öljyn laadusta. Jos öljy on edelleen standardin mukaista, on suositeltavaa purkaa se vaihteistosta kerrostumiseen ja suodatukseen ennen uudelleenkäyttöä. Jos öljy on huonontunut, on suositeltavaa tyhjentää öljy, puhdistaa putkisto ja täyttää uusi.


 • Ota meihin yhteyttä
  Jiangyin Deling Gearbox Co, Ltd
  Lisää: No.19 Yingbin Road Qiaoqi Industrial Park Jiangyin City, Jiangsu, Kiina
  Puh: + 86-0510-86573908-814
  Mob: +8613915307777
  Sähköposti: mck@dlclx.cn
 • Tuoteryhmä
 • Copyright © Jiangyin Deling Vaihteisto Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.